• [Vietnamese] - Version 4.2.0.2 - 10/6/2018

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #225  by nguyenoanh
 10 Jun 2018 09:57
6/10/2018 VPSSIM update Version 4.2.0.2

+ Update chức năng Quản Lý Cronjobs: Thêm chức năng Backup & Phục Hồi tất cả các cronjobs
+ Thêm mirror cho mariadb, tránh bị lỗi như ngày hôm nay, mariabd server die nên VPSSIM không thể cài đặt được cho VPSSIM mới. MÌnh đã fix lỗi này, nếu server mariadb bị lỗi, VPSSIM sẽ tự động cài đặt qua mirror.
+ Fix smallbugs
This topic has 7 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM