• [Vietnamese] 4.6.0.9 - Nâng cấp nhỏ

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #5875  by nguyenoanh
 20 Mar 2019 21:40
20/3/2019 VPSSIM update 4.6.0.9
Những nâng cấp lần này:

1. Thêm chức năng xem thông tin đăng nhập Phpmyadmin qua port bảo mật vào Quản Lý PhpMyadmin vì một số bạn mới làm quen VPSSIM không biết lấy password ở đây.
2. Nâng cấp chức năng Bạckup VPS to Google Drive: Tự phát hiện lỗi config khi không upload được và yêu cầu người sử dụng cấu hình lại.
3. Chính thức ngừng bán gói BMAX.
thanh4212, quocanh259 liked this
This topic has 16 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM