• [Vietnamese] - 4.6.0.5 - Hỗ trợ Google PageSpeed, Hỗ trợ re-config các chức năng Backup ...

 • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #2729  by nguyenoanh
 13 Oct 2018 15:11
Trước khi xem list nâng cấp, mình xin thông báo tin vui là VPSSIM đã hợp tác với upcloud.com free 50 USD cho các bạn trải nghiệm VPS tại đây (đăng ký qua link của mình thì mới được nhận 50 USD) . Trong vòng 1 tuần (nếu hài lòng), các bạn phải nạp 10 USD thì được phép sử dụng 50 USD này trọn đời - tức là dùng lúc nào cũng được. Uploud có chất lượng VPS tốt không thua (thậm chí hơn) VULTR nhé !

Hiện tại Upcloud có 6 location (Có cả location Singapore cho anh em Việt nam ta) và tiến tới sẽ nhiều hơn nữa. :)

Khi chưa nạp tiền 10 USD, VPS chỉ được mở các port: 80, 443, 53, 22 và 2313 nên khi cài đặt VPSSIM, bạn chỉ được phép chọn PHPmyadmin port là 2313. Sau khi thanh toán xong, bạn có thể đổi port PHPmyadmin sang port khác.

Xem chi tiết ở đây: https://vpssim.com/technology-partners
Link trên upcloud.com: https://www.upcloud.com/vpssim/

=================================

Hôm nay VPSSIM được mình cập nhật lên 4.6.0.5 với các update sau:

+ Thêm chức năng thông báo chặn những code BMAX vi phạm quy định sử dụng (không sử dụng cho 1 cá nhân mà nhiều người sử dụng chung 1 code) khi tiến hành nâng cấp VPSSIM.
Việc này sẽ nhẹ nhàng hơn việc mình disable code vì disable code thì tất cả các VPS đang sử dụng bản business sẽ trở thành bản free.
=========================================================================
Code business cua ban bi vo hieu hoa do vi pham quy dinh su dung.
-------------------------------------------------------------------------
Ban vui long lien he VPSSIM support de biet them chi tiet.
=========================================================================
Khi code bị tạm tắt, bạn không thể sử dụng code này để nâng cấp business cho VPS mới được nữa. Bạn vui lòng liên hệ với mình để "kiện" hoặc "thỏa thuận" để code được sử dụng tiếp.

+ Thêm chức năng quản lý Google PageSpeed (Thực chất đưa Google PageSpeed quay trở lại)
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.5) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
            Quan Ly Google Pagespeed
=========================================================================
Module Google PageSpeed: Installed || Website Using PageSpeed: 0
=========================================================================

1) ON/OFF Pagespeed For Website	 3) List Website BAT Pagespeed
2) Clear Google Pagespeed Cache	 4) Setup Nginx With PageSpeed
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
+ Update các chức năng : Auto Backup 1 Database và Auto Backup 1 Website

Hỗ trợ thêm lựa chọn re-config sau khi đã hoàn thành config. Không như các phiên bản trước, bạn phải Tắt sau đó mới tiến hành config lại.
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.5) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
              Quan ly Database
=========================================================================
    Total Databases Size: 102M | Total Backup Files Size: 5.7M
=========================================================================
Auto Backup ALL Databases: ON | Mode: Every Week | Keep Backup: 21 days
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/howdata
=========================================================================
1) Tao Database			   9) Lay Link File Backup
2) Xoa Database			   10) Copy Backup toi Root cua Domain
3) Backup 1 Database		   11) Xoa Tat Ca File Backup
4) Backup Tat Ca Database	   12) Xem Thong Tin Database
5) Backup & Restore FULL (1 File)  13) Xem Thong Tin User Root MySQL
6) Auto Backup 1 Database	   14) Auto re-Start MySQL Server
7) Auto Backup ALL Databases	   15) List & Dung Luong All Databases
8) Phuc Hoi (Restore) 1 Database
Lua chon cua ban (0-Thoat): 6
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/autobackupdata
=========================================================================
1) BAT/TAT Tu Dong Backup Database
2) List Database BAT Tu Dong Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT/TAT che do Auto backup database tren server
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach database tren server ? [y/N]
-------------------------------------------------------------------------
Khong show list database tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten Database [ENTER]: anhoi9_com_c485
=========================================================================
1) Re-config Auto Backup
2) DISABLE Auto Backup anhoi9_com_c485
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
+ Nâng cấp chức năng "Auto Backup ALL Databases" và "Auto Backup ALL Websites"

Thêm lựa chọn tự động backup 1 ngày một lần hoặc 1 lần một tuần. Không như trước chỉ cho phép 1 ngày 1 lần.

Ngoài ra, sau khi config xong, nếu chạy lại chức năng này, bạn có thể re-config nếu muốn thay đổi lựa chọn thời gian backup.
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.5) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 111M
=========================================================================
Auto Backup ALL Websites: OFF (Not Safe - Recommend: ON)
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  6) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  7) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup 1 Website	  8) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Tu Dong Backup ALL Websites	  9) Xoa Tat Ca File Backup
5) Phuc Hoi Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT/TAT auto sao luu tat ca website tren VPS.
-------------------------------------------------------------------------
Khi chuc nang nay chay, VPSSIM se auto sao luu lan luot tat ca website
-------------------------------------------------------------------------
tren VPS, moi website vao mot file rieng. Cac file backup duoc luu tai
-------------------------------------------------------------------------
/home/vpssim.demo/private_html/backup
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai chuc nang nay dang duoc TAT.
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1143
=========================================================================
Ban muon BAT chuc nang nay ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
OK, Please wait ....
=========================================================================
LUA CHON CACH THUC SAO LUU
=========================================================================
1) Backup 1 Ngay 1 Lan
2) Backup 1 Tuan 1 Lan
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
+ Update chức năng "Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup"

Thêm tùy chọn re-config như trên
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.5) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
             Quan Ly VPS Backup
=========================================================================
          Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
=========================================================================
      VPS Backup: Config Finished | IP: 94.237.69.21
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/backupvps
=========================================================================
1) Ket Noi VPS Backup	    4) Thay Mat Khau User Root
2) Cau Hinh Thoi Gian Dong Bo 5) Disable Sync To VPS Backup
3) Backup VPS Ngay Lap Tuc
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
VPS da duoc cau [Cau Hinh Thoi Gian Dong Bo]
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon cau hinh lai thoi gian auto backup ? [y/N] y
+ Update chức năng "Backup VPS To Google Drive"

Hỗ trợ re-config
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.5) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
            Backup VPS To Google Drive
=========================================================================
Folder Backup: /home/vpssim.demo/private_html/backup
=========================================================================
Tong dung luong cac file backup (Website & Database): 117M
=========================================================================
Auto Backup To Google Drive: ON | Upload at: 5h everyday.
=========================================================================
Auto xoa backup tren VPS sau khi upload len Google Drive: OFF
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1141
=========================================================================

1) Ket Noi VPS Toi Google Drive	  4) Check Google Drive Status
2) Cau Hinh Auto Backup Time	  5) Download Backup To This Server
3) Upload To Google Drive Bay Gio 6) Clear All Config
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Ban da hoan tat config backup dung Google Drive.
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian auto backup: 5h hang ngay
-------------------------------------------------------------------------
Hay nho bat chuc nang Auto Backup Code & Auto Backup Database len nhe !
-------------------------------------------------------------------------
Auto Backup Code:
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Menu => Backup & Restore Code ==> Tu Dong Backup All Website
-------------------------------------------------------------------------
(Hoac: VPSSIM Menu => Backup & Restore Code ==> Tu Dong Backup Website)
-------------------------------------------------------------------------
Auto Backup Database:
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Menu ==> Quan Ly database ==> Tu Dong Backup All Database
-------------------------------------------------------------------------
(Hoac: VPSSIM Menu ==> Quan Ly database ==> Tu Dong Backup Database)
=========================================================================
Ban muon cau hinh lai chuc nang nay ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Ok ! Please wait ...
=========================================================================
Lua Chon Thoi Gian Luu Tru Toi Da Cua 1 File Backup Tren Google Drive
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Se Tu Dong Xoa File Cac File Backup Dat Toi Gioi Han Nay
=========================================================================
1) 3 Ngay
2) 7 Ngay
3) 10 Ngay
4) 14 Ngay
5) 20 Ngay
6) 30 Ngay
Nhap lua chon cua ban:
+ Update chức năng "Sao Lưu Dữ Liệu Tới VPS Backup"

Thêm tùy chọn backup cả server hoặc chỉ backup các file backup thôi.
Ngoài ra thêm tùy chọn re-config và tùy chọn sync sang VPS Backup 1 ngày 1 lần hoặc 1 tuần 1 lần.
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.5) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
             Quan Ly VPS Backup
=========================================================================
          Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
=========================================================================
      VPS Backup: Config Finished | IP: 94.237.69.21
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/backupvps
=========================================================================
1) Ket Noi VPS Backup	    4) Thay Mat Khau User Root
2) Cau Hinh Thoi Gian Dong Bo 5) Disable Sync To VPS Backup
3) Backup VPS Ngay Lap Tuc
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
VPS da duoc cau [Cau Hinh Thoi Gian Dong Bo]
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon cau hinh lai thoi gian auto backup ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
Ok ! Please wait ...
-------------------------------------------------------------------------
Ket noi toi VPS Backup ...
=========================================================================
Ban muon backup ca Server hay chi file backup (website & database) ?
-------------------------------------------------------------------------
1. Backup ca server: Tat ca cac website trong /home
-------------------------------------------------------------------------
2. Chi file backup: Backup /home/vpssim.demo/private_html/backup
=========================================================================
1) Backup ca Server
2) Chi backup cac file backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
thanh4212, Dragon88, MacKen and 1 others liked this
This topic has 27 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM