• [Vietnamese] 4.6.0.6 - Thêm thông báo inodes đã sử dụng vào main menu và nhiều update khác

 • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #3278  by nguyenoanh
 21 Nov 2018 09:13
Thông báo:

Từ ngày 21/11 đến ngày 27/11/2018, mình sẽ giảm giá phí nâng cấp lên bản business của VPSSIM gói B1 từ 5 USD xuống còn 0.01 USD.
Các bạn tranh thủ đợt khuyến mại này mua và nâng cấp nhé. Mỗi một tài khoản paypal được phép mua tối đa 2 code thôi. Các bạn lưu ý khi mua giùm mình.

Link buy B1 Code (Sale 99.99% - Paypal): https://selly.gg/p/6a8d55ff
Link buy BMAX Code (Sale 40%) - Paypal: https://selly.gg/p/39727463

Chi tiết về chương trình này, mời bạn xem tại đây: viewtopic.php?f=5&t=666


Sau đây là những update trong phiên bản lần này:

+ Thêm thông báo inodes đã sử dụng vào main menu VPSSIM
=========================================================================
       VPSSIM (4.6.0.5) - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN
=========================================================================
                VPSSIM Menu
=========================================================================
Version: Business | Server Status: http://108.61.150.186:888/svm/
=========================================================================
Inodes Used: 12% || Auto Backup ALL: Websites = ON | Databases = OFF
=========================================================================
Server Timezone: GMT+07 (Wed Nov 21 09:01) | PHP Timezone: GMT+07
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   19) Backup VPS To Google Drive
 2) Xoa website			   20) Cai Dat File Manager
 3) Backup & Restore Code	   21) Cai Dat Net2FTP
 4) Quan Ly Database		   22) Cai Dat MonstaFTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   23) Cai Dat NetData
 6) Quan Ly Zend OPcache	   24) Cai Dat FreeSSL (Let's Encrypt)
 7) Quan Ly Memcached		   25) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 8) Quan Ly Redis Cache		   26) Tien ich - Addons
 9) Quan Ly FTP Account		   27) Update System (Nginx,PHP...)
10) Quan Ly Swap		   28) Cau Hinh Lai VPS (PHP & MySQL)
11) Quan Ly Cronjob		   29) Change Timezone Server & PHP
12) Quan Ly File Log		   30) Clear All Caches
13) Quan Ly Google PageSpeed	   31) Check Server Status & Info
14) Config Cau Hinh PHP		   32) Auto Send eMail Service Status
15) Wordpress Blog Tools	   33) Update VPSSIM
16) Bao Mat Server & Website 	   34) Change Language To EngLish
17) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup  35) Dang Ky Business Version
18) Quan Ly Resilio Sync
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
+ Thêm chức năng xem inodes status trong Tiện ích & Addons

+ Fix các lỗi còn tồn tại trong phần cài đặt SSL của cả let's encrypt và paid SSL.

Không còn hiện tượng "đơ" khi chạy chức năng này nữa.

+ Fix các lỗi nhỏ khác.
This topic has 33 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM