• Tạo cronjob tự động visit url 2 phút 1 lần

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #167  by nguyenoanh
 07 Jun 2018 14:13
Dưới đây là lệnh cronjob tự động visit địạ chỉ trang web hoặc 1 file bạn muốn 2 phút 1 lần, bạn có thể thay đổi sang thời gian khác hoặc chỉnh dòng lệnh cho phù hợp theo tiện ích có sẵn: http://cronjob.hostingaz.vn/
Code: Select all
*/2 * * * * wget -O - http://yoursite.com/tasks.php >/dev/null 2>&1 
-O - : out put của request sẽ gửi sang STDOUT (standard output)

>/dev/null 2>&1 : Kết quả sau khi wget sẽ không được lưu tại bất kỳ nơi nào. Vì vậy, mặc dù cronjob đã chạy và đã load website nhưng không để lại dấu vết (các file của trang web( trên hệ thống.
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM