Page 1 of 1

Dùng GoldenEye test tải website vps

PostPosted:03 Nov 2018 23:20
by attravel
:mrgreen:
1. tạo 1 con máy ảo cài CentOS 7
2. cài đặt git
Code: Select all
sudo yum install git
3. Tải GoldenEye từ Git
Code: Select all
Git clone https://github.com/jseidl/GoldenEye.git   
4. chạy GoldenEye
Code: Select all
cd GoldenEye
Code: Select all
./goldeneye http://website 

Re: Dùng GoldenEye test tải website vps

PostPosted:28 Nov 2018 08:20
by nguyenoanh
Phần mềm này hay.
Vừa test thử, download toàn bộ coithienthai về máy luôn :)

Re: Dùng GoldenEye test tải website vps

PostPosted:29 Nov 2018 21:35
by attravel
nguyenoanh wrote:
28 Nov 2018 08:20
Phần mềm này hay.
Vừa test thử, download toàn bộ coithienthai về máy luôn :)
vps ở VN dùng tool này đập là giãy đành đạch bác nhé , vừa với site của mình hôm qua , sài đường 100mb , ram với CPU toàn nhảy lên toàn 95 99% :D

Re: Dùng GoldenEye test tải website vps

PostPosted:29 Nov 2018 21:39
by nguyenoanh
attravel wrote:
29 Nov 2018 21:35
nguyenoanh wrote:
28 Nov 2018 08:20
Phần mềm này hay.
Vừa test thử, download toàn bộ coithienthai về máy luôn :)
vps ở VN dùng tool này đập là giãy đành đạch bác nhé , vừa với site của mình hôm qua , sài đường 100mb , ram với CPU toàn nhảy lên toàn 95 99% :D
he he.
Chắc VPS ở USA an toàn hơn.
Bạn thử tải diễn đàn này xem có sao không :)

Re: Dùng GoldenEye test tải website vps

PostPosted:30 Nov 2018 00:55
by attravel
:mrgreen: cài csf hoặc bát cloudflare là xong thôi

Re: Dùng GoldenEye test tải website vps

PostPosted:30 Nov 2018 20:40
by nguyenoanh
attravel wrote:
30 Nov 2018 00:55
:mrgreen: cài csf hoặc bát cloudflare là xong thôi
Yeah yeah :)