Page 1 of 1

Chuyển web wordpress từ hosting qua VPS dùng vpssim

PostPosted:12 Jun 2019 01:04
by Kilig
Mình định chuyển bằng plugin All-in-one wp migration thì không biết .htaccess từ Apache qua Nginx có bị lỗi không các bạn, mong các bạn hướng dẫn.