• Hướng dẫn config nhiều domain sử dụng chung một database và code cho wordpress trên VPSSIM

 • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #1938  by nguyenoanh
 30 Aug 2018 08:48
Trên VPS bạn có domainA.com đang sử dụng wordpress, bây giờ bạn muốn thêm vào domainB.com, domainC.com và domainD.com cùng sử dụng chung database và thư mục code với domainA.com ( tức là nội dung của 4 website khác nhau, chỉ tên miền khác nhau mà thôi). Chúng ta sẽ thực hiện như sau:


Đầu tiên chúng ta sẽ config 3 domain muốn thêm làm parked domain với domainA.com

ta sử dụng nano để edit trực tiếp vhost trên VPS hoặc bạn có thể download về máy tính, edit xong upload ngược trở lại VPS.
Code: Select all
nano /etc/nginx/conf.d/domainA.com.conf
Ta tìm đến đoạn:
Code: Select all
....
server_name domainA.com;
.....
ta edit như bên dưới. Nếu bạn có 1 domain thì ta chỉ thêm vào đó 1 domain mà thôi
Code: Select all
....
server_name domainA.com domainB.com domainC.com domainD.com;
.....
Sau đó save lại, nếu dùng nano thì ta nhấn Ctrl + x, sau đó điền yEnter.

Tiếp theo, bạn phải kiểm tra xem edit của mình đã chính xác chưa:
Code: Select all
nginx -t
Nếu kết quả như dưới thì bạn khởi động lại nginx là được:
Code: Select all
# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
khởi động lại nginx/:
Code: Select all
service nginx restart
Tiếp theo, ta sẽ config WP-CONFIG.PHP của domainA.Com để tự nhận từng domain riêng biệt khi ta truy cập từng domain:

edit wp-config.php của domainA.Com

Ta thêm một trong 2 đoạn code dưới vào đầu file, ngay dưới <?php

Thêm domain cụ thể:
Code: Select all
// Nếu thêm 1 domain thì dùng config:
define('WP_SITEURL', 'http://domainB.com');
define('WP_HOME',  'http://domainB.com');
Code: Select all
// Dùng config này nếu nhiều domain:
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME',  'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
Save lại và clear Zend Opcache bằng cách khởi động lại PHP-FPM;
Code: Select all
service php-fpm restart
Hoặc dùng chức năng clear Zend Opcache trong Quản Lý Zend Opcache
=========================================================================
BAT Zend OPcache thanh cong !
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.12)
=========================================================================
           Quan Ly Zend OPcache (Enable)
=========================================================================
 RAM Usage: 40 MB - Max Files: 12345 - Auto Clear Time: 9999 seconds
=========================================================================
Blacklist: 0 | Link View: http://108.61.150.186:888/OP-Blacklist.txt
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/zendopcache
=========================================================================

1) Tat Opcache		    4) Xoa Website Khoi Blacklist
2) Cau Hinh Zend Opcache    5) Clear Zend OPcache
3) Them Website Vao BlackList
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
MacKen, mrx liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1952  by MacKen
 30 Aug 2018 14:14
Code: Select all
// Dùng config này nếu nhiều domain:
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME',  'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
Cho ai sử dụng ssl nên thay http:// thành https:// để khỏi bị lỗi ssl nhé
nguyenoanh liked this
 #1953  by nguyenoanh
 30 Aug 2018 14:18
MacKen wrote:
30 Aug 2018 14:14
Code: Select all
// Dùng config này nếu nhiều domain:
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME',  'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
Cho ai sử dụng ssl nên thay http:// thành https:// để khỏi bị lỗi ssl nhé
:)
Bản sắp tới có cài đặt tự động SSL cho mấy cái parked domain này luôn :)
 #2600  by nguyenoanh
 06 Oct 2018 08:07
@mrx
Khác chứ em.
Nó là park domain chứ không phải redirect domain .
Truy cập đồng thời 2 domain cùng lúc.
Thường các site áp dạng mobile
domain.com và m.domain.com sẽ phải làm như vậy :)
mrx liked this
 #2606  by nguyenoanh
 06 Oct 2018 11:26
mrx wrote:
06 Oct 2018 11:24
@nguyenoanh, anh có demo ko e xem qua với ^^
https://dantri.com.vnhttps://m.dantri.com.vn

Nhưng anh không biết có đang dùng VPSSIM và wordpress không :mrgreen:
Get 25 USD Free To USE VPSSIM