• Cách bật "directory listing" hay chế độ "file browser" cho 1 folder của website trên Nginx

 • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #443  by nguyenoanh
 25 Jun 2018 16:50
Bình thường, khi truy cập vào một folder của website trên trình duyệt, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi "403 Forbidden" . Nếu muốn loại bỏ lỗi này, để khách có thể truy cập xem nội dung các file trong folder khi folder không có file index.html (index.php) thì bạn làm như sau:

Ví dụ mình cho khách xem các file trong folder oanh của website abc.com như hình dưới:

https://i.imgur.com/lwWVcP4.png

Để được như vậy, mình sẽ edit file Vhost của abc.com
Code: Select all
nano /etc/nginx/conf.d/abc.com.conf
Thêm đoạn dưới đây vào block server
Code: Select all
location /oanh/ {
    autoindex on;
}
check nginx
Code: Select all
$ nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
Khởi động lại nginx là được.

Mặc định như trên là đủ rồi nhưng bạn có thể config chuyên sâu hơn:

Các giá trị tùy chỉnh:

+ autoindex_exact_size; – Hiển thị chính xác dung lượng file hoặc chỉ hiện dung lượng làm tròn của file dạng KB, MB hoặc GB. Ta có thể lựa chọn 1 trong 2 giá trị: on | off.
+ autoindex_format; – Dạng hiển thị danh sách cách file và folder. Ta có thể lựa chọn 1 trong 4 giá trị: html | xml | json | jsonp.
+ autoindex_localtime; – Cấu hình hiển thị thời gian tạo file theo localtime hoặc UTC time. Lựa chọn 1 trong 2 giá trị: on | off.

Ta có thể config như sau:
Code: Select all
location /oanh/ {
  autoindex on;
  autoindex_exact_size off;
  autoindex_format html;
  autoindex_localtime on;
}
Trong trường hợp bạn muốn bật autoindex cho tất cả toàn bộ folder trên website, bạn edit vhost tương tự:
Code: Select all
location /{ 
  ... 
....
  autoindex on;
  ...
....
}
Và thêm các giá trị tùy chỉnh tương tự như trên.

Với VPSSIM, code
Code: Select all
location /{ 
....
....
}
nằm trong 1 trong các file dưới, tùy cấu hình Vhost của bạn:
/etc/nginx/conf/all.conf 
/etc/nginx/conf/supercache.conf
/etc/nginx/conf/w3total.conf
/etc/nginx/conf/wprocket.conf
Get 25 USD Free To USE VPSSIM