• Hướng dẫn tạo VPS chạy CentOS với Amazon EC2 Instance và cài đặt VPSSIM

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #5885  by quyetdoan
 21 Mar 2019 13:07
VPS của Amazon được đánh giá là rất rất tốt. Nếu bạn muốn thử nghiệm dịch vụ VPS của Amazon thì có 2 lựa chọn là Lightsail và EC2. Với Lightsail bạn được dùng thử 1 tháng và với EC2 bạn được dùng thử trong vòng 12 tháng.

Nếu bạn đã quen với việc tạo VPS với Vultr hay Digital Ocean thì việc tạo 1 VPS với Amazon EC2 sẽ khiến bạn một chút bối rối. Để giúp các bạn tiết kiệm thời gian mày mò, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khởi tạo 1 Instance với Amazon EC2 sử dụng hệ điều hành CentOS 7; rồi sau đó cài đặt VPSSIM rồi tạo website.

Nếu bạn đã quen với Vultr cung cấp sắn user root cùng password để login thì có thể bạn sẽ bối rối với Amazon EC2 khi phải login SSH thông qua key pair. Do đó trong bài viết này mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách chi tiết làm sao để login SSH với key pair bằng PuTTy và Bitvise, login FTPS với key pair trên Filezilla. Nếu bạn không muốn sử dụng key thì bên dưới mình cũng có phần hướng dẫn các bạn chuyển về chế độ login với password giống như các bạn đã quen sử dụng với Vultr.

1. Khởi tạo một EC2 Instance chạy hệ điều hành CentOS
Step 1: Choose an Amazon Machine Image (AMI)
Step 2: Choose an Instance Type
Step 3: Configure Instance Details
Step 4: Add Storage
Step 5: Add Tags
Step 6: Configure Security Group
Review and Launch
Tạo key pair
2. Login SSH với key pair
2.1. Khâu chuẩn bị
Tải về và cài đặt PuTTY or Bitvise
Tên user mặc định của các AMI
2.2. Login với PuTTy
Bước 1: Sử dụng PuTTYgen để convert Private Key
Bước 2: Bắt đầu một PuTTY Session
2.3. Login với BitVise
3. Elastic IP
4. Đăng nhập EC2 Instance với user root
Bước 1: Chuyển sang superuser
Bước 2: Chỉnh lại file Athorized keys
Bước: Chỉnh lại sshd_config
Bước 4: Khởi động lại ssh service
5. Đăng nhập SFTP trên Filezilla với file .pem
6. Đăng nhập SSH bằng password thay vì key pair
Bước 1: Login SSH (bằng Key pair)
Bước 2: Đặt password cho user root
Bước 3: Điều chỉnh lại tham số PasswordAuthentication
Bước 4: Khởi động lại SSH service.
7. Cài đặt VPSSIM
Xem hướng dẫn cài đặt VPSSIM tại: https://vpssim.vn/5373-huong-dan-cai-da ... tos-7.html
nguyenoanh liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #40722  by duykhanh199
 09 Aug 2019 19:36
quyetdoan wrote:
21 Mar 2019 13:07
VPS của Amazon được đánh giá là rất rất tốt. Nếu bạn muốn thử nghiệm dịch vụ VPS của Amazon thì có 2 lựa chọn là Lightsail và EC2. Với Lightsail bạn được dùng thử 1 tháng và với EC2 bạn được dùng thử trong vòng 12 tháng.

Nếu bạn đã quen với việc tạo VPS với Vultr hay Digital Ocean thì việc tạo 1 VPS với Amazon EC2 sẽ khiến bạn một chút bối rối. Để giúp các bạn tiết kiệm thời gian mày mò, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khởi tạo 1 Instance với Amazon EC2 sử dụng hệ điều hành CentOS 7; rồi sau đó cài đặt VPSSIM rồi tạo website.

Nếu bạn đã quen với Vultr cung cấp sắn user root cùng password để login thì có thể bạn sẽ bối rối với Amazon EC2 khi phải login SSH thông qua key pair. Do đó trong bài viết này mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách chi tiết làm sao để login SSH với key pair bằng PuTTy và Bitvise, login FTPS với key pair trên Filezilla. Nếu bạn không muốn sử dụng key thì bên dưới mình cũng có phần hướng dẫn các bạn chuyển về chế độ login với password giống như các bạn đã quen sử dụng với Vultr.

1. Khởi tạo một EC2 Instance chạy hệ điều hành CentOS
Step 1: Choose an Amazon Machine Image (AMI)
Step 2: Choose an Instance Type
Step 3: Configure Instance Details
Step 4: Add Storage
Step 5: Add Tags
Step 6: Configure Security Group
Review and Launch
Tạo key pair
2. Login SSH với key pair
2.1. Khâu chuẩn bị
Tải về và cài đặt PuTTY or Bitvise
Tên user mặc định của các AMI
2.2. Login với PuTTy
Bước 1: Sử dụng PuTTYgen để convert Private Key
Bước 2: Bắt đầu một PuTTY Session
2.3. Login với BitVise
3. Elastic IP
4. Đăng nhập EC2 Instance với user root
Bước 1: Chuyển sang superuser
Bước 2: Chỉnh lại file Athorized keys
Bước: Chỉnh lại sshd_config
Bước 4: Khởi động lại ssh service
5. Đăng nhập SFTP trên Filezilla với file .pem
6. Đăng nhập SSH bằng password thay vì key pair
Bước 1: Login SSH (bằng Key pair)
Bước 2: Đặt password cho user root
Bước 3: Điều chỉnh lại tham số PasswordAuthentication
Bước 4: Khởi động lại SSH service.
7. Cài đặt VPSSIM
Xem hướng dẫn cài đặt VPSSIM tại: https://vpssim.vn/5373-huong-dan-cai-da ... tos-7.html
Chào bác, cách đây 1 năm e đã thử, rõ là thấy free 12 tháng nhưng e vẫn bị tính tiền mất mấy tháng bác ạ
Get 25 USD Free To USE VPSSIM