• Nhờ hướng dẫn các Extension PHP

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #5798  by hoatygon35
 13 Mar 2019 19:47
Tôi có sử dụng VPSSIM được thời gian, tôi có cài 1 code và yêu cầu PHP mở 2 Extension:
PDO PHP Extension Enabled và php_fileinfo Extension Enabled. Cho tôi hỏi:
- Khi cài đặt VPSSIM thì 2 Extension trên đã mở chưa?
- Nếu chưa mở thì bác nào giúp tôi lệnh để mở 2 Extension trên.
- Nếu bị lỗi, có thể giúp tôi kiểm tra lỗi và cài lại 2 Extension trên
Cảm ơn các bác nhiều! Newbie nên các bác thông cảm cho em!
Get 25 USD Free To USE VPSSIM