Page 1 of 1

Xin hướng dẫn cài Forum PHPBB trên Vpssim

PostPosted:27 Jun 2019 11:29
by jackvo183
Cho mình hỏi, mình đã cài tự động forum trên vpssim hoàn tất và tạo database xong, tuy nhiên khi chạy install đến 23% thì báo lỗi.
Có thể cho mình xin cấu hình tối thiểu chạy forum và hướng dẫn cụ thể nếu chạy trên VPSSSIM đặt tại Vultr ko ạ?
Thanks