Page 1 of 1

Re: Xin hướng dẫn cài Forum PHPBB trên Vpssim

PostPosted:01 Jul 2019 15:31
by olalavui
@jackvo183,

1. Login SSH, vô vpssim
2. Chọn 1 ) Them website -> 5) Forum -> 1) phpBB -> nhập tên miền vào -> Enter, hệ thống tự download và unzip phpbb3 vào domain mà bạn muốn.
Ban co muon VPSSIM tao Database moi cho .... ? [y/N] - chọn Y
3. Lên trình duyệt gõ cái domain bạn muốn cài phpBB3 (tất nhiên là đã trỏ domain về IP VPS nhé). Sau cứ theo hướng dẫn của phpBB3 mà cài thôi
Phần Database server hostname or DSN: để mặc định localhost
Database server port: Để trống
Database username/password/name: Theo thông tin database đã tạo ở bước 2 - check lại ở DBInfo.txt
Prefix for tables in database: Để nguyên hoặc đổi lại thành gì tùy ý. Ex: namecuaban_
4. Xong rồi. vọc vạch tiếp thôi. Thế là hết tút nhé

Cần xem hình thì có bài:
Code: Select all
https://phpbbvietnam.com/huong-dan-cai-dat-phpbb3-t3.html