• cần giúp đỡ về Zimbra mail server

  • Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting

Các Bài Viết Hay, Sưu Tầm Hoặc Hỏi Đáp Về Sử Dụng VPS & Hosting
 #4865  by attravel
 17 Jan 2019 22:13
Mình cấu hình 1 mail server ( Zimbra ) trong mạng nội bộ rồi NAT port ra internet nhưng chỉ gửi nhận được nội bộ và nhận từ internet chứ không tài nào gửi được mail ra internet , bạn nào cấu hình mail pro giúp mình với được không ?
Get 25 USD Free To USE VPSSIM