• Uninstall VPSSIM


Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #4881  by olalavui
 19 Jan 2019 10:21
@dinhthuanad, reinstall os luôn đi cho sạch sẽ a
 #4994  by olalavui
 25 Jan 2019 16:38
@dinhthuanad, thì cách đó là nhanh nhất mà :) ngay cả các control panel khác cũng thế mà, để gỡ bỏ hoàn toàn sạch sẽ cũng khó mà :)
Get 25 USD Free To USE VPSSIM