• Xin chỉ dẫn


 #4957  by KhaiPhan
 22 Jan 2019 00:59
Mặc định Linux cho user có quyền read file hệ thống và user khác, cho nên khi em dùng suExec thì user vẫn xem được source user khác. Có giải pháp nào để user chỉ đóng khuân ở thư mục /home/user và k chạy ra ngoài được k ạ?
Get 25 USD Free To USE VPSSIM