Page 1 of 1

CDN Images, js, css...

PostPosted:22 Oct 2019 20:07
by 2ndCapricorn
Bác @nguyenoanh add thêm chức năng tạo CDN ảnh, css, js cho VPSSIM đi. Cái này sắp thành nhu cầu cơ bản rồi. Với cả hỗ trợ mở port cho database nữa, em toàn phải mở port bằng tay :D

Re: CDN Images, js, css...

PostPosted:24 Oct 2019 10:33
by olalavui
2ndCapricorn wrote:Bác @nguyenoanh add thêm chức năng tạo CDN ảnh, css, js cho VPSSIM đi. Cái này sắp thành nhu cầu cơ bản rồi. Với cả hỗ trợ mở port cho database nữa, em toàn phải mở port bằng tay :D
Dính đến kỹ thuật thì tốt nhất tự config vụ đó bác ạ :) càng nhiều tính năng càng rối, càng mệt.
Database là sử dụng port mặc định đa phần các vps đều mở sẵn, trừ bác xài mấy dịch vụ như GGCloud mới phải mở tay mà :)

Re: CDN Images, js, css...

PostPosted:26 Oct 2019 18:53
by ngocanhkiu
Dùng https://cdnsun.com/network có ở VN nè. website chưa ra tiền nên ko dám sử dụng. Lâu lâu nó cũng khùng khùng ko nhận dạng được IP