• VPSSIM VietNamese

  • Browse all the forum categories

Forum Statistics Last post
Giới Thiệu Về VPSSIM Và Các Chức Năng
Hiện tại VPSSIM hỗ trợ Centos 6 & 7; PHP 7.2, 7.1, 7.0, 5,6 & 5.4; MariaDB 10.3, 10.2, 10.1 & 10.0 .
   
Hướng Dẫn Cài Đặt
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt VPSSIM trên Centos 6 & 7.
   
Hướng Dẫn Sử Dụng
Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
118 Topics 
521 Posts
Re: Hướng dẫn sử dụng chức nă…
 by olalavui
 01 Jul 2019 15:35
Lỗi Khi Sử Dụng
Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
285 Topics 
1634 Posts
Re: Lỗi SSL với VPSSIM qua cl…
 by frankmartin
 15 Jul 2019 15:28
Đóng Góp Ý Kiến Phát Triền Script
Bạn có ý tưởng gì để hoàn thiện hơn VPSSIM, hãy chia sẻ ở đây nhé !
60 Topics 
493 Posts
php redis
 by kentdoan97
 16 Jul 2019 22:34
Tôi Đã Cài Đặt Thành Công VPS
Chia sẻ về cấu hình server của bạn, OS (6 or 7), những khó khắn gặp phải khi bắt đầu sử dụng VPS.
14 Topics 
104 Posts
Re: Giật mình vì VPS đã bị lã…
 by hongson47
 16 Jul 2019 15:40
Update Log
Subforums Update Main Source, Update Thành Phần
38 Topics 
369 Posts
Re: [Vietnamese] 4.6.1.0 - Th…
 by xuandung38
 16 Jun 2019 01:44
Forum Statistics Last post
3 Replies 
 3024 Views
 by xuandung38
 16 Jun 2019 01:44
7 Replies 
 7741 Views
 by thanh4212
 22 May 2019 14:45
29 Replies 
 9784 Views
 by sharpe
 13 May 2019 13:52
4 Replies 
 9290 Views
 by nguyenoanh
 13 Jan 2019 08:58
29 Replies 
 21560 Views
 by duyhau123
 01 Nov 2018 15:34
0 Replies 
 8139 Views
 by nguyenoanh
 20 Jun 2018 11:44
 php redis
by kentdoan97  - 16 Jul 2019 22:34
0 Replies 
 7 Views
 by kentdoan97
 16 Jul 2019 22:34
4 Replies 
 689 Views
 by hongson47
 16 Jul 2019 15:40
2 Replies 
 48 Views
 by frankmartin
 15 Jul 2019 15:28
2 Replies 
 1986 Views
 by frankmartin
 15 Jul 2019 15:27
2 Replies 
 2892 Views
 by frankmartin
 15 Jul 2019 15:24
 Lỗi renew SSL VPSSIM
by xuandung38  - 06 Jul 2019 18:17
1 Replies 
 649 Views
 by xuandung38
 06 Jul 2019 22:59
2 Replies 
 2877 Views
 by attravel
 04 Jul 2019 16:27
 HELP ME LINK HTTP ON VPS HTTPS
by MacKen  - 04 Jul 2019 12:46
0 Replies 
 1231 Views
 by MacKen
 04 Jul 2019 12:46
0 Replies 
 1452 Views
 by mewxu87
 03 Jul 2019 16:38
0 Replies 
 1476 Views
 by xanhcloud
 03 Jul 2019 11:48
1 Replies 
 1728 Views
 by olalavui
 02 Jul 2019 14:48
 phục hồi website từ fie backup
by mrx  - 15 Jun 2019 17:47
3 Replies 
 2113 Views
 by olalavui
 02 Jul 2019 11:31
2 Replies 
 3399 Views
 by olalavui
 01 Jul 2019 15:35
 Tạo Swap VPS
by cuongdd410  - 26 Jun 2019 11:23
1 Replies 
 2873 Views
 by olalavui
 01 Jul 2019 14:59
1 Replies 
 2540 Views
 by Kilig
 29 Jun 2019 19:02
 ko bik sao mod rewrite url ko chạy
by dtc1288  - 10 Jun 2019 01:09
8 Replies 
 2386 Views
 by Kilig
 25 Jun 2019 19:38
1 Replies 
 2020 Views
 by huongcba
 25 Jun 2019 19:08
0 Replies 
 2041 Views
 by caophihung94
 24 Jun 2019 16:01
23 Replies 
 13527 Views
 by imphong
 23 Jun 2019 20:14